Midt-Telemark kommune formannskap formannskapsmøte  Ingemar Bråten, Mona Slaaen Ryggen mot t.v. varaordførar Ingebjørg Nordbø, ordførar Siri Blichfeldt Dyrland
SØKAR: Mona Slaaen er ein av søkarane til kommunedirektørstillinga i Midt-Telemark kommune.

Fem har søkt jobben som kommunedirektør