Nå kan du søke pengar til å ta vare på kulturminne