På biletet blir det som truleg er ein borerigg lasta om bord på ein amerikansk 1963-modell FWD Tractioneer-lastebil. I bak­grunnen skimtar ein kyrkjene på Bøhaugen.
På biletet blir det som truleg er ein borerigg lasta om bord på ein amerikansk 1963-modell FWD Tractioneer-lastebil. I bak­grunnen skimtar ein kyrkjene på Bøhaugen.

«Tokkekrana» lastar utstyr på Bø stasjon