TAKKNEMLEG PUBLIKUM Brukarane av aktivitetssenteret på Furuheimen på Gvarv var glade for at det blei førestilling - trass i koronasituasjonen.
MILLIONAR TIL ELDRE-TILTAK. Nå kan frivillige organisasjonar søkje om pengar til tiltak som kjem eldre til gode. Her frå eit arrangement for eldre på Furuheimen på Gvarv.

Inviterer frivilligheiten til å søke på «eldremillionar»