BEKYMRA: Asbjørn Botnen (H) var bekymra for om ungdom vågar å søke ungdomsstipend. Den bekymringa delte ikkje utvalsmedlemene Hans Sundsvalen (Ap) og Anne Grete Evju (Sp).
BEKYMRA: Asbjørn Botnen (H) var bekymra for om ungdom vågar å søke ungdomsstipend. Den bekymringa delte ikkje utvalsmedlemene Hans Sundsvalen (Ap) og Anne Grete Evju (Sp).

Kulturpris og -stipend på kartet