Gunnar Bergskås handel i Bø og Bø handelspark
FRAMTIDA: Gunnar Bergskås peikar på at det er vanskeleg å spå om korleis handelen blir i framtida.

Meiner analysen av Bø handelspark har ein mangel