LESING AV KART: Sportsleg leiar Dag Steinar Ragvin går gjennom orienteringsløypa med dei fire unge løparane. F.v. Vegard Bratland Solberg, Haakon Romnes, Henrik Romnes og Carl Wilhelm Støren. Foto: Øystein Akselberg
LESING AV KART: Sportsleg leiar Dag Steinar Ragvin går gjennom orienteringsløypa med dei fire unge løparane. F.v. Vegard Bratland Solberg, Haakon Romnes, Henrik Romnes og Carl Wilhelm Støren. Foto: Øystein Akselberg

God aktivitet i o-laget