Fra ponnieløp på Klosterskogen. Bilete er frå rekruttløpet, der er Emmeros Cibell og Kevin Andre Bø Hansen (5 år) som kusk og søster Line Charlotte Bø Hansen er med som hjelpekusk.
Fra ponnieløp på Klosterskogen. Bilete er frå rekruttløpet, der er Emmeros Cibell og Kevin Andre Bø Hansen (5 år) som kusk og søster Line Charlotte Bø Hansen er med som hjelpekusk.

God dag for ponnie-gruppa