201001 Innflyttar Hilde Pedersen

Hilde K. Pedersen (61):

– Må snakke høgt og direkte om å føle seg annleis