Bakteriefunn i drikkevatn:

Ber folk koke drikkevatnet sitt

Koliforme bakteriar er funne i kommunalt drikkevatn på Nordagutu. Alle som har kommunalt drikkevatn blir nå bedt om å koke det.

I ei pressemelding frå Midt-Telemark kommune blir alle abonnentar knytt til kommunalt vatn på Nordagutu bedt om å koke drikkevatnet sitt.

– Innbyggjarane må frå nå av koke drikkevatnet fram til annan beskjed blir gjeve, heiter det frå kommunen.

Koliforme bakteriar

Grunnen til at folk blir bede om å koke drikkevatnet er at det er påvist koliforme bakteriar i drikkevatnet.

Kommunen melder at ein nå jobbar intensivt med å rette opp i dette, men fram til det er gjort må alle koke vatnet før ein drikk det.