AIR-HOCKEY: Begge frivilligsentralane i kommunen har aktivitetsutstyr som Ung Arena kan bruke. Her testar leiarane for kvar sin frivilligsentral, Marianne Kanstad (f.v.) og Elisabeth Haugen, Kjernehusets air-hockey. Prosjektleiar i Ung Arena, Trond Garborg (midten), er observatør.
AIR-HOCKEY: Begge frivilligsentralane i kommunen har aktivitetsutstyr som Ung Arena kan bruke. Her testar leiarane for kvar sin frivilligsentral, Marianne Kanstad (f.v.) og Elisabeth Haugen, Kjernehusets air-hockey. Prosjektleiar i Ung Arena, Trond Garborg (midten), er observatør.

Frivilligsentralane blir ny ungdomsarena