Oterholtfossen og Kvennøya, høstflom, 8. oktober 2010
PENGAR Å SPARE: Sjølv om det har vore mykje nedbør og godt med vatn i vassdraga gir rimeleg straum, kan det vere mykje å spare på å byte leverandør, eller endre type avtale ein har med straumleverandøren.

Pengar å spare på straum