PÅMINNING. Øivind Bekkevold frå Blindeforbundets lokallag overrekte ein liten førarhund til Bøsenterets leiar, Tove Lundeberg Bringa, slik at ho kan hugse kor viktig tilgjengelegheit er for blinde og svaksynte.
PÅMINNING. Øivind Bekkevold frå Blindeforbundets lokallag overrekte ein liten førarhund til Bøsenterets leiar, Tove Lundeberg Bringa, slik at ho kan hugse kor viktig tilgjengelegheit er for blinde og svaksynte.

Fekk tips om farlege hindringar