Simon Jeppesen USN friluftsliv fotografi natur naturfoto utstilling Meierismuget
DET STORE I DET SMÅ: Simon Jeppesen er oppteken av å sjå det store i det små. Det må ikkje vere store fjell.

Naturfoto på Meierismuget