Eldrid Lunde 80 år 
Ingebjørg Nordbø (lilla) Hilde Pedersen svart 
blomster Bøkert i  Bø
JUBILANT I FJOR: Ein smilande Eldrid Lunden fortel at ho ikkje har blitt gløymt på dagen. Hilde Pedersen (midten) og Ingebjørg Nordbø overrekte blomster.

Eldrid Lunden fyller 80 år