Det er tett buskas med ein mykje skitten bekk på dei par hundre metrane frå brua ved Bø Auto opp til Hellestadbygget og det gamle Kulturhuset (bakgrunnen). Biletet er teke på tomta til Smedstad.
Det er tett buskas med ein mykje skitten bekk på dei par hundre metrane frå brua ved Bø Auto opp til Hellestadbygget og det gamle Kulturhuset (bakgrunnen). Biletet er teke på tomta til Smedstad.

”Bøsenteret” forsinka p.g.a. fisk i Lortebekk!