201008 Bortebuar Una Sand Venås

– Eg har ikkje planar om å ende opp på Gvarv