Modell. No skal det startast detaljregulering av Bergenåsen miljøfelt og tilførselsveg blir eit sentralt tema. Her bilde av ein tidlegare modell av feltet. Arkivbilete.
Modell. No skal det startast detaljregulering av Bergenåsen miljøfelt og tilførselsveg blir eit sentralt tema. Her bilde av ein tidlegare modell av feltet. Arkivbilete.

Fokus på vegløysing på Bergenåsen