Bustadfelt i arealplanen.  Bergenåsen bustadfelt og tilførselsveg blir eit sentralt tema i kommuneplanen. Her bilde av ein tidlegare modell av feltet. Arkivbilete.
Bustadfelt i arealplanen. Bergenåsen bustadfelt og tilførselsveg blir eit sentralt tema i kommuneplanen. Her bilde av ein tidlegare modell av feltet. Arkivbilete.

Fokus på vegløysing på Bergenåsen