LAGAR LOKALAVIS HEIMEFRÅ. Også Bø blad sine medarbeidarar jobbar heimefrå nå. Det kan by på tekniske utfordringar. Her er heimekontoret til journalist Marta Kjøllesdal.
ANBEFALER HEIMEKONTOR. Fylkesmannen og kommunane i Vestfold og Telemark anbefaler innbyggjarane i fylket som pendlar om å unngå kollektivtransport til og frå Oslo.

Skjerpa anbefaling for reisande til og frå Oslo