GÅVER: Trude Lindgren og Terje Strømmen (bak f.v.) frå Sparebankstiftinga Bø kom med gåvesjekkar til Breisås Syd Vel ved Eva Rismo (f.v.), Bø orienteringslag ved Per Christian Hagen og Skarphedin IL Håndball ved Morten Danielsen og Lars Jørum.
GÅVER: Trude Lindgren og Terje Strømmen (bak f.v.) frå Sparebankstiftinga Bø kom med gåvesjekkar til Breisås Syd Vel ved Eva Rismo (f.v.), Bø orienteringslag ved Per Christian Hagen og Skarphedin IL Håndball ved Morten Danielsen og Lars Jørum.

Kjærkomne kroner frå Sparebankstiftinga Bø