201008-Sauherad-historielag-Ognegravin

Øgnegravin husmannsplass og stule