Brunskrubb. Dette er ein litt gammal brunskrubb, plukka 30. juni, men Bjørn Steen fortel at ein godt kan finne matsoppen raudskrubb sjølv om det er tidleg til soppsesong å vere.
ØNSKJER IKKJE MEIR UTBYGGING. Bjørn Steen er ein av forfattarane bak meiningsinnlegget som protesterer mot meir utbygging i Breisås.

Nei til utbyggingsplanar i Breisås