STORT ENGASJEMENT: Engasjementet rundt utbygging av Bergenåsen er stort. Over 60 personar, frå null til over 80 år, møtte opp for å vise sin motstand mot utbygging.
STORT ENGASJEMENT: Engasjementet rundt utbygging av Bergenåsen har vore stort. Over 60 personar, frå null til over 80 år, møtte opp for å vise sin motstand mot utbygging då Bø blad skreiv om saka i fjor haust.

Slåss mot utbygging av Bergenåsen