ANLEGG FOR VASSFORSYNING: I Svevalivegen på Nordagutu finn ein dette tekniske anlegget bak ei avlåst inngjerding. Det er Nordagutu vassbasseng. Det ligg på brinken av Sundsmoen like bortanfor idrettsanlegget. Her ser ein toppen av bassenget som er låst med stållok og bøyle. Bygget er eit pumpehus med tilhøyrande pumpe og styringssystem.
ANLEGG FOR VASSFORSYNING: I Svevalivegen på Nordagutu finn ein dette tekniske anlegget bak ei avlåst inngjerding. Det er Nordagutu vassbasseng. Det ligg på brinken av Sundsmoen like bortanfor idrettsanlegget. Her ser ein toppen av bassenget som er låst med stållok og bøyle. Bygget er eit pumpehus med tilhøyrande pumpe og styringssystem.

Forureining på Nordagutu:

– Me bør byggje nytt drikkevassbasseng