Ole Rolf Roheim og Sigmund Torekåsa - 21 år i eiga verksemd, nå også med bilpark.
Ole Rolf Roheim og Sigmund Torekåsa - 21 år i eiga verksemd, nå også med bilpark.

9 montørbilar til Bø Installasjon