NYSLIPA LÅVEGOLV: Det er godt å gå berrføtt på det gamle, nyslipa og luta låvegolvet. Etter at Gry Anine og Brian Strøm i 2018 kjøpte Bakkemoen på Flatin har dei pussa opp låven og innreidd den til Yogagården shala & shop. Mykje av innreiinga er gjenbruk, både ting frå garden og bruktsal frå nett. Sofaen fann Gry Anine på Finn.no.
NYSLIPA LÅVEGOLV: Det er godt å gå berrføtt på det gamle, nyslipa og luta låvegolvet. Etter at Gry Anine og Brian Strøm i 2018 kjøpte Bakkemoen på Flatin har dei pussa opp låven og innreidd den til Yogagården shala & shop. Mykje av innreiinga er gjenbruk, både ting frå garden og bruktsal frå nett. Sofaen fann Gry Anine på Finn.no.

Flytta heim og starta Yogagården