DELER UT NASJONALT TILSKOT: Forretningsutviklar i Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU), Karsten Pedersen, oppfordrar næringsverksemder som har prosjekt som fører til fleire arbeidsplassar om å søkje midlar.
SKIFTAR NAMN: Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU) skiftar namn,, men det passar fortsatt til forkortinga MTNU. Her forretningsutviklar Karsten Pedersen utanfor lokala til MTNU;

Næringsselskap skiftar namn