Strikkedugnad i regi av Kirkens Bymisjon
Strikkedugnad i regi av Kirkens Bymisjon

Strikkedugnad i oransje