TELEMARKSVEKA: Prosjektleiar Tormod Hynne i TelemarksVeka kan avsløre at er mykje spennande som skjer til sommaren, blant annan at det kjem storfint besøk til World Cupen.
TELEMARKSVEKA: Prosjektleiar Tormod Hynne i TelemarksVeka kan avsløre at er mykje spennande som skjer til sommaren, blant annan at det kjem storfint besøk til World Cupen. FOTO: Arkivfoto

– Skal lokalpolitikk igjen bremse for utvikling av handelsbygda vår?

Kjære lokalpolitiker i Midt-Telemark Kommune! Husker du tilbake til 2011 da Olav Kasland ble nyvalgt ordfører i Bø? Husker du i hovedsak hvorfor han vant valget?
Jo – det var sentrumsgrensene i Bø som var den glohete poteten. Venstre vant valget på å opprettholde restriktive sentrumsgrenser som skulle sikre gode levevilkår for næringen i Bø sentrum. Parallelt gikk det ut et svært tydelig budskap fra våre nye folkevalgte. ”Ja, vi sikrer sentrumsgrensene i denne omgang, men da er det opp til grunneiere innenfor grensene å vise seg tilliten verdig. Dere må utvikle, samarbeide og legge til rette for ny næring” (sånn ca. oppsummert).

Hva har skjedd? Bortimot ingenting! Eiendommene i sentrum der det kunne vært etablert ny storhandel har i beste fall fått ny takstein. Det handler om posisjonering og måtte gud forby at naboen tjener to kr på at jeg tjener fem.

Skal lokalpolitikken nok en gang slå på bremsene for utvikling av handelsbygda vår? 9 år etterpå sitter vi her med den samme saken oppe til diskusjon. Innviklet i administrative føringer, vedtak og begrensninger ifbm. bygdepakker og sykkelbygd, mens store utbyggere står klare til å etablere ny næring i tilknytning til Bø sentrum. Som mangeårig leder av handelsnæringen i Bø og med relativt god innsikt i både historikk og status på næringslivets utfordringer og muligheter, er jeg litt provosert og litt oppgitt over hva som skjer om dagen. Bø har siden tidenes morgen vært JA-bygda fremfor noen! Siden Sørlandsbanen ble laget med U-sving innom Bø, siden distriktshøgskolen (nå universitet) kom til bygda og siden Bø Sommarland ble realisert m.m har vi utviklet oss til å bli en landets beste kommuner å bo i og veksten har vært stor. Ja, vi kan være meget stolte av hva våre opphavsmenn/kvinner har fått til. Men kjære lokalpolitikere, faktum er at veksten er i ferd i med å stoppe opp (ref. Telemarksforskning). Hvorfor? Jo, vi trenger ny næring og nye arbeidsplasser!

Jeg mener det er en ren mistillit av dagens næringsliv i Bø og utrykke den frykten for deres eksistens som visse lokalpolitikere publiserer på div. plattformer. De sier t.o.m at konkurranse ikke alltid er sunt! For ca. 30 år tilbake var det en lignende debatt da Bø senteret skulle bygges to steinkast unna Midtbygda-krysset. Sentrum vil dø! Vi kan vel alle konkludere med at tilfellet ble det motsatte. Konkurransen fra Bø Senteret fikk Brukaas Sport til å satse nytt, Sønstebøtunet har investert store beløp, Skogenkvartalet har kommet osv. Dette er et resultat av utvikling, kjære lokalpolitikere. Derfor er vi best i fylket, fortsatt. Men vi kan ikke stoppe nå!
Og ikke kom å fortell at nye etableringer i handelsparken to steinkast fra Bø senteret vil gi negativ utvikling i det lange løp. Ja, noen vil måtte legge ned og noen vil måtte se seg om etter andre jobber osv. Men slik er dynamikken i samfunnet og selv om lokalpolitikk er komplekst og veldig personlig må også hver enkelt lokalpolitiker heve blikket og streve etter den samme tankegangen.
Hva er best for Bø/Midt-Telemark når vi skriver 2030, 2040? Næringssjefene i nabobyer og bygder sitter i disse dager og gnir seg i både hender og øyne når de leser debatten rundet handelsparken og videre utvikling av Bø sentrum. Skal de virkelig si nei til 10,12, 24.000 kvm med flunkende ny næring i Bø? Analysene det blir referert til i div. forum sier ingenting om hva som skjer med handelen i Bø om disse investeringene flyttes til nabokommunene. Jeg vil helst slippe tanken…

Selv har jeg brukt alle sparepenger og vel så det på å skape Sesong midt i Bø sentrum. 10 nye årsverk for lokal ungdom, studenter og andre dyktige fagfolk. En plass vi ønsker skal tilføre ikke bare sentrum, men hele Midt-Telemark samfunnet noe godt.
Det var derfor ganske provoserende å lese dagens leserinnlegg i Bø Blad der MDGs representant drar frem nettopp Sesongs etablering i sin argumentasjonsrekke mot nyetableringer i Bø! Jeg (snakker ikke på vegne av resten av gjengen) hadde aldri gjort dette om det ikke fantes potensial for utvikling og nye store satsinger i tilknytning til sentrum og ellers i regionen. Det er allerede i dag hyggelig å ønske Biltemas kunder velkommen til middag etter endt handel.

Neste uke skal saken diskuteres i medlemsmøte i Sentrumsringen og behandles i formannskapet. Helt ærlig så tror jeg de aller fleste som driver næring i Bø ønsker utvikling av handelsparken velkommen. Så sant det blir gjort trinn for trinn, godt regulert ifht type handel og med skikkelige analyser/evalueringer underveis.

Jeg oppfordrer ordfører og andre lokalpolitikere til å tørre å satse. Bø´s mentalitet har aldri vært og bør heller aldri bli: (jeg siterer nevnte MDG-innlegg i Bø Blad) Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. For meg er det fasiten på stagnasjon.
Om så skjer frykter jeg vi i fremtiden må slurre rundt på el-sykkel i snøslapset, mens dagens tilreisende og nye potensielle kunder velger andre og bedre tilrettelagte nabo-destinasjoner.
Lykke til!