GALGENHUMOR: Det blei mykje latter i Eldrerådet da Frode Lieung (t.h.) tok opp den såkalla underdødligheten som handvask-dugnaden i samband med smittevern har ført til, noko som igjen har medført lågare omsetning hos gravferdsbyråa.
GALGENHUMOR: Det blei mykje latter i Eldrerådet da Frode Lieung (t.h.) tok opp den såkalla underdødligheten som handvask-dugnaden i samband med smittevern har ført til, noko som igjen har medført lågare omsetning hos gravferdsbyråa.

Vil ha fleire politiske saker i Eldrerådet