KOMMUNEOVERLEGE: Kristin Sekse.
KOMMUNEOVERLEGE: Kristin Sekse. FOTO: Hilde Eika Nesje

Gjer seg klar til massevaksinering