PLANLAGT BUSTADFELT: Stadskleiv bustadområde er lagt ut til offentleg høyring. Her ser ein ei skisse med vegen inn frå Lundevegen. Illustrasjon: Sør Arkitekter
PLANLAGT BUSTADFELT: Stadskleiv bustadområde er lagt ut til offentleg høyring. Her ser ein ei skisse med vegen inn frå Lundevegen. Illustrasjon: Sør Arkitekter

Planlegg enda eit nytt byggjefelt i Bø