Ergoterapeut Ronald Bruinvis etterutdanning Norges grønne fagskole Vea Grønn helse utdanning
DRAUMEN: Ronald Bruinvis drøymer om å få lage til ein terapeutisk hage ved Sauherad Bygdeheim, gjerne i samarbeid med frivillige. I ein slik hage kan stiar og kvileplassar, som det han har i eigen hage, vere verkemiddel.

Hage gir god helse