KONSERTSAL: Det gamle vedlageret i låven på Nordbø har blitt ein stor konsertsal. Her har dei hatt fleire konsertar.
KONSERTSAL: Det gamle vedlageret i låven på Nordbø har blitt ein stor konsertsal. Her har dei hatt fleire konsertar.

Frå vedlager til konsertsal