Sentrumsringen møte om Bø handelspark. Tove Lundeberg Bringa, Jon Einar Brukås Tormod Hynne
GODT MØTE: Styreleiar i Sentrumsringen, Tove Lundeberg Bringa, seier det er eit absolutt ønskje om trinnvis utbygging. Ho, Jon Einar Brukås og Tormod Hynne er opptekne av at Sentrumsringen vil ha utvikling, men ein vil ha styring med kva som etablerer seg.

Sentrumsringen positiv til handelspark, men stiller nokre krav