FEIL OG MANGLAR: – Dersom ein oppdagar feil og manglar må ein melde frå, også etter at søknadsfristen har gått ut, seier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
FEIL OG MANGLAR: – Dersom ein oppdagar feil og manglar må ein melde frå, også etter at søknadsfristen har gått ut, seier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Siste sjanse til å søkje om kompensasjon