ALL TESTING I BØ. Drive-in-testing ved Bø frivilligsentral fungerer bra. Alle i kommunen skal nå teste seg her.
BEKYMRA. Kommuneoverlegen i Midt-Telemark kommune opplyser at bemanning kan bli eit problem ved eit stort smitteutbrot i kommunen. Her frå teststasjonen i Bø.

Bekymra for korona-bemanning