Åse bru. Ordførarane i Midt-Telemark og Nome inspiserar brua saman med folk frå fylkeskommunen. Foto: Øystein Akselberg
Åse bru. Ordførarane i Midt-Telemark og Nome inspiserar brua saman med folk frå fylkeskommunen. Foto: Øystein Akselberg

Her blir det bygd ny bru – skal stengje vegen