NYE PLANAR: Bø renseanlegg har god kapasitet og skal få overført avløp frå Hørte. Arkivfoto.
RENSEANLEGG: Bø renseanlegg er eit av renseanlegga i kommunen som lagar slam. No får slammet ein langtur til Sverige. Arkivfoto.

Koplar om kloakk