Les også:

Rådar ungdom til å følgje nasjonale reglar under Halloween-feiringa