I Steinodds veg i felt E (det øvre) på Folkestad er det tett mellom nye hus under oppføring nå.
I Steinodds veg i felt E (det øvre) på Folkestad er det tett mellom nye hus under oppføring nå.

Dyrt i Breisås – fleire til Folkestad og spreidd?