Hellek Berge jordhelse regenerativt landbruk
FANGVEKST: Fangvekstar, som denne blodkløveren, er eit viktig hjelpemiddel for Hellek Berge når han skal gjere jordhelsa betre. Grøne plantar bind jorda, fangar CO2 og skaper mangfald.

Hellek er hekta på god jordhelse