STOLPEJAKT. Elisabeth Haugen, Ole Rolf Roheim og Dag Steinar Ragvin synest det er veldig enkelt å «sjekke inn» med mobilen ved ein av  stolpane i sentrum.
STOLPEJAKT. Elisabeth Haugen, Ole Rolf Roheim og Dag Steinar Ragvin synest det er veldig enkelt å «sjekke inn» med mobilen ved ein av stolpane i sentrum.

30.000 innsjekk på stolpejakten i Bø