201029 Innflyttaren Espen Lydersen

– Eg har stor sans for rånemiljøet i kommunen