Opning av avdeling Myggen i Maurtuva barnehage 16. september 2014.
MYGGEN: Kommunen skal kartlegge kor hen i Midt-Telemark folk helst vil ha barnehageplass. Bildet viser avdeling Myggen i Maurtuva barnehage i Bø.

Kor vil folk ha barnehageplass?