Evy Beate Stykket Venstre V 
ipad leiar utval for oppvekst og kultur
MEINING: Evy Beate Stykket i Midt-Telemark Venstre vil sjå framover i debatten om korleis ein skal utvikle Bø sentrum.

Sentrumsutvikling:

– Kvifor snakke ned det som har skjedd i fortida, sjølv om ein er ueinige om framtida?