MOT ROBEK: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland og kommunedirektør Per Dehli seier kommunen kan hamne på Robek-lista, kanskje alt i år.
GJENNOMFØRER KOMMUNESTYREMØTE. Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland og kommunedirektør i Midt-Telemark, Per Dehli, gjennomfører kommunestyremøte og middag neste veke, men ber samfunnskritiske sektorar vente. FOTO: Marta Kjøllesdal

– Me er einige i at situasjonen til kommunen har samanheng med leiing

Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland og kommunedirektør Per Dehli skriv her ein kommentar til redaktørens leiar i fylkesavisa Varden den 3. november. Den handla om Midt-Telemark kommune, og det blei stilt spørsmål til leiinga av kommunen.

Vardens leder tirsdag 3. november hadde tittelen «Det er noe som ikke stemmer».  Sjefsredaktør Tom Erik Thorsen satte spørsmålstegn til hvordan det kan ha seg at  Midt-Telemark kommune, en fersk kommune bestående av tidligere Bø kommune og Sauherad kommune, kan ha en så elendig økonomi til tross for at Bø-bygda har hatt kjempevekst i alle år.

Midt-Telemark kommune leverer tjenester til innbyggerne for 1 milliard kroner i året. Det gjøres hver dag en enorm innsats av alle kommunens ansatte for at innbyggerne skal få de tjenestene de har krav på.  Utfordringen vår er at vi bruker 22, 5 millioner for mye, og det jobber vi for å gjøre noe med.

Sammenlignet med lignende kommuner vet vi at Midt-Telemark har områder der vi drifter dyrere enn andre. Vi har særlig fokus på forbedring av disse, og jobber samtidig for å bli mer effektive i hele organisasjonen. Dette gjelder også i ledelsen. Antall kommunalsjefer og ansatte i administrasjonen er redusert både i forkant og etterkant av sammenslåingen. Vi benytter naturlig avgang og omrokkeringer for å tilpasse organisasjonen til den økonomiske situasjonen.

Thorsen har i sin leder også skrevet at Midt-Telemark kommune er fylkets dyreste kommune å bo i. Vi antar han da viser til bokostnadsindeks 2020 laget av Huseiernes Landsforbund, som ble publisert for kort tid siden. Vi synes at vår stedsattraktivitet er en fordel, selv om det er attraktiviteten vår som plasserer oss på toppen av bokostnadsindeksen i det gamle fylket Telemark. Tar sjefsredaktøren en kikk på tabellene vil han se at  det ikke er eiendomsskatt og kommunale avgifter som gjør at vi ligger på topp. Det er renter på boliglån. I attraktive kommuner er boligprisen høyere og dermed blir også renteutgiftene deretter. I dagens fylke (Vestfold og Telemark) ligger vi på 4.plass, bak 3 andre sammenslåtte kommuner.

Både ordfører og kommunedirektør er enig i at situasjonen til kommunen har sammenheng med ledelse. Vi har, og tar det øverste ansvaret for tydelig, riktig og god ledelse av kommunen fremover. Politisk og administrativ ledelse setter seg sammen mandag 9. november for å se på budsjettet i formannskapet. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret 7. desember.

Midt-Telemark kommune har begrenset økonomi, men vi har også en organisasjon med kompetanse, vilje og evne til nytenking. Vi har ressurser for tilrettelegging av gode kommunale tjenester, næringsutvikling og boligbygging. Det betyr at kommunen er med på å legge til rette for ei attraktiv bygd i vekst. Det skal vi fortsette med, samtidig som vi justerer organisasjonen til den økonomiske virkeligheten.

Slik vi ser det, er det også mye som stemmer i Midt-Telemark kommune.