ELDREBØLGJA ER HER. Eldrebølgja skyl inn over landet, og no er 15,4 prosent av befolkninga i landet over 67 år. I Midt-Telemark kommune er delen på 17,1 prosent, men auken er mindre enn vanleg.
ELDREBØLGJA ER HER. Eldrebølgja skyl inn over landet, og no er 15,4 prosent av befolkninga i landet over 67 år. I Midt-Telemark kommune er delen på 17,1 prosent, men auken er mindre enn vanleg.

Midt-Telemark har høgare del eldre over 67 år enn landssnittet