OVERTAR KOMMUNENS OPPGÅVER. Det er slutt på dei kommunale skattekontora. Frå og med denne veka er det Staten som gjennom Skatteetaten skal stå for skatteinnkrevjing.
OVERTAR KOMMUNENS OPPGÅVER. Det er slutt på dei kommunale skattekontora. Frå og med denne veka er det Staten som gjennom Skatteetaten skal stå for skatteinnkrevjing.

All skatterettleiing på ein stad