NÆRINGSPARK I UTVIKLING. Ved riksveg 36 på Brenna, midt mellom Bø og Gvarv, ligg Midt-Telemark næringspark. Første byggjetrinn har tolv tomter.
NÆRINGSPARK I UTVIKLING. Ved riksveg 36 på Brenna, midt mellom Bø og Gvarv, ligg Midt-Telemark næringspark. Første byggjetrinn har tolv tomter.

Nå skjer det noko på Brenna